ROCBETAALSERVICE.NL

Kies hier jouw ROC  

Betaalservice

Wilt u of kunt u de factuur niet ineens betalen? Wij bieden u de mogelijkheid om het openstaande bedrag (vanaf € 75,-) in maandelijkse termijnen te betalen. Afhankelijk van de hoofdsom kunt u kiezen uit 2 tot en met 6 termijnen. Betalingen komen altijd rechtstreeks op de rekening van uw onderwijsinstelling. Indien u, na toestemming van de school, van deze betaalservice gebruik maakt direct na een bestelling op MBO Webshop dan verstrekt ROC van Twente hiervoor een voorschot. ROCbetaalservice.nl neemt de afhandeling over namens ROC van Twente. Hiervoor wordt 3% aan afhandelingskosten over het bestelde bedrag in rekening gebracht.

Hoe werkt het?

Om de betaalregeling af te spreken, klikt u op het logo van de betreffende instelling. Daarna moet u enkele gegevens op deze website invullen. Als u op de site komt vanaf MBO Webshop zijn enkele velden al ingevuld. Op de laatste pagina controleert en bevestigt u alle ingevulde gegevens. Na 1 werkdag verwerkingstijd gaat de regeling in. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail. De eerste termijnbetaling vervalt 30 dagen na ingang van de regeling.

Let op

Het aangaan van een Betaalregeling brengt financiële verplichtingen met zich mee. Wij maken u erop attent dat in geval van niet of te late betaling van een termijnbedrag, het totale openstaande bedrag ineens en direct opeisbaar is en u in gebreke bent zonder dat daarvoor een nadere aankondiging vereist is. U riskeert dan kostenverhogende incassomaatregelen.